Välkommen till Grovfoderverktyget kalkyl & dokumentation

Du som registrerar dig får använda verktyget gratis minst en månad. Sedan får du en förfrågan om du vill fortsätta använda verktyget. Avgiften är 850 kr/år för "Grovfoderproducent" (max tre gårdar) och 1450 kr/år för "Rådgivare" (obegränsat antal gårdar). För skolor och liknande som vill använda Grovfoderverktyget Kalkyl i undervisningssyfte görs individuella överenskommelser om avgiften. Kontaktperson nås via kontaktformulär. Länk

Verktyget anpassas kontinuerligt. Rapportfunktionen är under utveckling.

Nytt

 • Grovfoderverktygets exempelgård finns hos alla användare för att visa hur man kan lägga upp kalkylerna.
 • Grovfoderverktygets typgrödkalkyler finns för alla grödor utam bete och alla val utom tornsilo och limpa. Kostnad för tornsilo och limpa finns dock i prislistan och kan lätt läggas in.

Här kan du

 • räkna fram produktionskostnaden (kr/kg ts) för grovfoder
 • räkna på gröda för gröda och för en gårds totala grovfoderproduktion
 • göra efterkalkyl och förkalkyl
 • ta fram schablonkalkyler med olika grödor och maskinförutsättningar
 • planera grovfoderproduktionen utifrån foderbehovet
 • samla gårdens foderanalyser
 • ta fram nyckeltal för grovfoderproduktionen
 • sammanställa gårdens resultat och följa förändringar
 • få överblick och kontroll över gårdens grovfoderproduktion

Inte registrerad?

Klicka på registrera knappen uppe i högra hörnet för att registrera dig eller tryck här

Redan registrerad?

Logga in via knappen uppe i högra hörnet eller genom att trycka här