Kontakt

Behöver du hjälp?

Skicka ett meddelande med grovfoderverktygets kontaktformulär eller ring.

Klicka här för att öppna grovfoderverktygets kontaktformulär.

Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar, 0706-15 67 70, 0480-156 70